انتقال تجربیات و تبادل اطلاعات

بسمه تعالی

سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران

مجتمع آموزشی نمونه وبین الملل توحیدپسران

سئوالات امتحان بنویسیم نوبت اول پایه چهارم دیماه 1390

نام ونام خانوادگی :                           نام پدر:                          زمان : 60دقیقه              تاریخ:

۱- کدام کلمه قافیه مناسبی برای کلمه ی ” بست ” است؟5/. نمره

۱) نیک                  ۲) مکتب                    ۳) است                                     ۴) کسب

2- کدام کلمه جمع نیست؟5/. نمره

۱) اختراعات             ۲) موجودات                  ۳) صلوات                          ۴) اکتشافات

3- در جاهای خالی یکی از کلمات داخل پرانتز را بگذارید و جمله را کامل کنید. 1نمره

پهلوان ایرانی ….. قدرت و شجاعت حریف خود …. ضربه فنی کرد. ( به – تا – از -با -را)

وقتی … خانه شان رسید، مادربزرگش … دید  …. منتظر اوست. ( از -را – به -تا – که

4- برای هر یک از کلمات زیر یک هم خانواده بنویسید. 1نمره     انتظار :                                 عدل :

5- مخالف کلمه های زیر را بنویسید. 1نمره   

   دور                                           ترسو

6- درباره ی ضرب المثل(( جوینده، یابنده است)) دو سطر توضیح دهید. 1نمره

 

7- جمع کلمات زیر را بنویسید.5/. نمره     

       ولی                                     مسجد

8- با کلمه ی ((جامعه)) یک جمله پرسشی و یک جمله خبری بنویس.  1نمره

 

9- هر یک از کلمات زیر را  با یک کلمه دیگر ترکیب کنید و کلمه ی جدید درست کنید. 5/. نمره

مثال : خوش + شانس= خوش شانس          دل :                                                              کار:

10– کلمات زیر را با ” ات ” جمع ببندید و با یکی از آن ها به دلخواه خودتان یک جمله خبری بسازید. 1نمره

موجود                                                        اختراع                                             

11- منظور از کنایه  “دست  وبال گردن”  چیست؟ توضیح دهید.1نمره

 

۱2- معنی کلمات زیر را بنویس.1نمره

کنج                              بالین                                     مصیبت                                    ذبح

 

ازسه موضوع زیریکی رابه دلخواه انتخاب کنیدودرباره ی آن انشایی بنویسید.( 10نمره )

1: ای نام توبهترین سرآغاز                            بی نام تو نامه کی کنم باز

2: بیرون ازخانه  جلوی درمنزل نشسته بودم جوانی نابینا درحالیکه عصای سفیدی دردست داشت توجّه ام راجلب کرد باخودم اندیشیدم که خدایا.................

 3. درباره ی مادرهرچه می دانید بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۰ساعت ۹:۱۴ قبل از ظهر  توسط سرگروه آموزشی(محمدرضاخدادادی )  |